Konkurentsiameti peadirektori 14.01.2005.a otsusega nr 2-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt Soomes registreeritud �ri�hing Epron Oy omandab valitseva m�ju teise Soomes registreeritud �ri�hingu Norpe Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi