Konkurentsiamet on 05.01.2005.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Atria Group plc. (Soomes registreeritud aktsiaselts) omandab valitseva m�ju Eestis registreeritud AS Valga Lihat��stus �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3946 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi