Konkurentsiamet on 30.12.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Norras registreeritud �ri�hing Schibsted ASA (omab �ritegevust Eestis Schibsted Baltics AS- i, AS- i Eesti Meedia, AS- i Kanal 2, Inpoc Baltics AS- i ja O� Scanpix Baltics kaudu) omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud ettev�tja Alma Media Corporationi (omab �ritegevust Eestis Balti Uudistetalituse AS- i, O� BNS Eesti ja ETA Uudistetalituse O� kaudu) �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3946 v�i 680 3947 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi