Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 30.12.2004 otsusega nr 45-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt Eltel Networks Corporation omandab valitseva m�ju Eltel Networks AS- i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi