Konkurentsiamet on 22.12.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud �ri�hing Epron Oy omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud �ri�hingu Norpe Oy �le. Norpe Oy omab Eestis �ritegevust Norpe Eesti O� kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3946 v�i 680 3947 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi