Konkurentsiamet on 22.12.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud �ri�hing KONE Corporation omandab valitseva m�ju Rootsis registreeritud �ri�hingu MacGREGOR International AB �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi