Konkurentsiameti peadirektor 15.12.2004 otsusega nr 42-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Soome �ri�hing KONE Oyj omandab valitseva m�ju AS Kandur �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi