Konkurentsiameti peadirektori 08.12.2004.a. otsusega nr 41-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Keswell Oy omandab valitseva m�ju Indoor Group Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi