Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 25.11.2004 otsusega nr 38-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Intercross Investments O� omandab valitseva m�ju E.O.S. AS �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi