Konkurentsiameti peadirektori 19.11.2004. a otsusega nr 36-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt Saksamaa �ri�hing GEA Ecoflex GmbH omandab valitseva m�ju teise Saksamaa �ri�hingu WTT-Wilchwitzer Thermo-Technik GmbH �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi