Konkurentsiameti peadirektori 16.11.2004 otsusega nr 35 anti luba koondumisele, mille kohaselt O� Inchcape Motors Estonia omandab valitseva m�ju AS Esma Auto osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi