Konkurentsiamet on saanud 02.11.2004 koondumise teate, mille kohaselt O� Inchcape Motors Estonia omandab valitseva m�ju AS- i Esma Auto osa �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3946 v�i 680 3947 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi