Konkurentsiameti peadirektori 01.11.2004 otsusega nr 32 anti luba koondumisele, mille kohaselt O� Inchcape Motors Estonia omandab valitseva m�ju AS Vilojett osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi