Konkurentsiamet saatis 06.10.2004 kirjaliku teate O� Koduapteek ja Pelguranna Apteegi O� koondumise teate esitajale, kuna nimetatud koondumine ei kuulu kontrollimisele Konkurentsiameti poolt vastavalt KonkS � 21 lg 1.

Tagasi