Konkurentsiameti peadirektori 04.10.2004 otsusega nr 30-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt Rootsis registreeritud Askembla Growth Fund KB omandab valitseva m�ju Ehitus Service O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi