Konkurentsiameti peadirektori 02.09.2004 otsusega nr 29-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt Hispaanias registreeritud Tecnologia para la Construccion y Mineria, S.L. omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud Suomen Rakennuskone Oy, mille �ritegevus toimub Eestis AS Balti Ehitusmasin-Baltem kaudu, �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi