Konkurentsiamet saatis 27.08.2004 kirjaliku teate Rootsi �ri�hingu Lagrummet December nr 950 AB ja O� SDI Media Estonia koondumise teate esitajale, kuna nimetatud koondumine ei kuulu kontrollimisele Konkurentsiameti poolt vastavalt KonkS � 21 lg 1.

Tagasi