Konkurentsiamet on 25.08.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsi �ri�hing Lagrummet December nr 950 AB omandab valitseva m�ju O� SDI Media Estonia �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi