Konkurentsiamet on 23.08.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hispaanias registreeritud Tecnologia para la Construccion y Mineria, S.L. omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud Suomen Rakennuskone Oy �le, mille �ritegevus toimub Eestis AS Balti Ehitusmasin-Baltem kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3948 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi