Konkurentsiameti 19.07.2004 otsusega nr 21-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel USA �ri�hing General Dynamics Corporation omandab valitseva m�ju USA �ri�hingu TriPoint Global Communications Inc �le, kelle �ritegevus toimub Eestis AS Tarberaud kaudu, konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi