Konkurentsiameti peadirektori 19.07.2004.a otsusega nr 23-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel New European Investments Limited omandab valitseva m�ju AS Magnum Medical �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi