Konkurentsiamet on 13.07.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud TietoEnator Oyj ja AS Hansapank asutavad Eestis �hise valitseva m�ju all oleva ettev�tja. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i telefonidel 6 803 947 v�i 6 803 942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi