Konkurentsiamet on 06.07.2004.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt General Dynamics Corporation (registreeritud Ameerika �hendriikides) omandab valitseva m�ju TriPoint Global Communications Inc. (registreeritud Ameerika �hendriikides) �le, sealhulgas Eesti �ri�hingu AS Tarberaud �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3946 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi