Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 05.07.2004.a otsusega nr 19-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt Saksamaal registreeritud Geo Post GmbH omandab valitseva m�ju Baltic Logistic System International AB ja tema t�tarettev�tjate, sealhulgas AS Baltic Logistic System Eesti, �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil

Tagasi