Konkurentsiamet on 01.07.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome �ri�hing Special Purpose Vehicle No.6 Oy omandab valitseva m�ju iittala oy ab �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i telefonidel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected]

Tagasi