Konkurentsiamet on 28.06.2004.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt New European Investments Limited omandab valitseva m�ju AS Magnum Medical �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3946 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected]

Tagasi