Konkurentsiamet on 21.06.2004.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Saksamaal registreeritud Geo Post GmbH omandab valitseva m�ju Baltic Logistic System International AB ja tema t�tarettev�tjate �le, sealhulgas AS Baltic Logistic System Eesti �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 6 113 938 v�i 6 113 942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi