Konkurentsiamet on 07.06.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Briti Neitsisaarte seaduste alusel asutatud �ri�hing Rosea Invest Ltd ja K�prose seaduste alusel asutatud �ri�hing Leverret Holding Ltd asutavad �hisettev�tja K�prosel, kes omandab valitseva m�ju AS Spacecom �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi