Konkurentsiameti peadirektori 07.06.2004.a otsusega nr 16-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel �veitsis registreeritud �ri�hing Sorbes AG omandab valitseva m�ju AS Repo Vabrikud �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi