Konkurentsiameti peadirektori 12.05.2004.a otsusega nr 15-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena TeliaSonera kontserni kuuluv Rootsis registreeritud �ri�hing Baltic Tele AB omandab valitseva m�ju AS Eesti Telekom �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi