Konkurentsiameti peadirektori 10.05.2004 otsusega nr 14-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Sonoco Luxembourg S.a.r.l. ja Ahlstrom Holding GmbH omandavad �hiselt valitseva m�ju asutatava ettev�tja �le, kelle �ritegevus hakkab toimuma Eestis, konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi