Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 03.05.2004.a otsusega nr 13-A alustati Philip Morris Products S.A. ja Amer-Tupakka Oy, Amer-Yhtym� Oyj, Amernet B.V koondumise t�iendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi