Konkurentsiamet on 27.04.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Luxemburgis registreeritud �ri�hing Sonoco Luxembourg s.a.r.l. ja Saksamaal registreeritud �ri�hing Ahlstrom Holding GmbH asutavad �hise valitseva m�ju all oleva ettev�tte, �hendades sellega oma Euroopa h�lsiplaatide ja kartongh�lsside �ritegevuse, mis toimub Eestis Ahlstrom Cores O� kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi