Konkurentsiameti peadirektori 28.04.2004 otsusega nr 12-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Larvik Cell Holding AS, Heinzel Holding GmbH, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank omandavad �hiselt valitseva m�ju AS Estonian Cell �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi