Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 23.04.2004 otsusega nr 11-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel O� Koduapteek omandab valitseva m�ju Multifarma O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi