Konkurentsiamet on 15.04.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Norras registreeritud Larvik Cell Holding AS, Austrias registreeritud Heinzel Holding GmbH ja EBRD omandavad �hiselt valitseva m�ju AS Estonian Cell �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi