Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 08.04.2004.a otsusega nr 9-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Saint-Gobain kontserni kuuluv Prantsusmaa �ri�hing Partidis SAS omandab valitseva m�ju Rootsi �ri�hingu Dahl International AB �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi