Konkurentsiameti peadirektori 22.03.2004.a. otsusega nr 8-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Ramirent Oyj omandab valitseva m�ju Ramirent Europe Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi