Konkurentsiameti peadirektori 12.03.2004.a otsusega nr 5-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soomes registreeritud Sampo Oyj saavutab valitseva m�ju Rootsis registreeritud If Skadef�rs�kring Holding AB (publ) �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi