Konkurentsiamet on 02.03.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt �hendkuningriigi �ri�hing Securicor Plc �hineb Taani �ri�hinguga Group 4 Falck A/S, kelle �ritegevus toimub Eestis AS Falck Baltics ja tema t�tarettev�tjate kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi