Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 18.02.2004 otsusega nr 3-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Rootsi investeerimis�hing Ratos AB omandab valitseva m�ju Rootsi �ri�hingu Haendig AB �le, kelle �ritegevus toimub Eestis Penope Markt O� kaudu.

Tagasi