Konkurentsiamet on 30.01.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome �ri�hing Aplisole Oy omandab valitseva m�ju Vaasan & Vaasan Oy �le.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i telefonidel 611 3966 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi