Konkurentsiameti peadirektori 30.01.2004.a otsusega nr 2-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soomes registreeritud Lemmink�inen Oyj saavutab valitseva m�ju AS Talter �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi