Konkurentsiameti peadirektori 14.01.2004 otsusega nr 1-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soome �ri�hing Ramirent Oyj, kelle �ritegevus toimub Eestis AS Ramirent kaudu, omandab valitseva m�ju Rootsi �ri�hingu Altima AB (publ) �le, kelle �ritegevus toimub Eestis Altima Eesti O� kaudu

Tagasi