Konkurentsiamet on 07.01.2004.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Lemmink�inen Oyj omandab valitseva m�ju AS-i Talter �le.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 6 113 938 v�i 6 113 942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi