Konkurentsiameti peadirektori 23.12.2003.a. otsusega nr 48-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Volker Stevin Rail & Traffic International B.V. omandab valitseva m�ju AS R��basteede Ehitus ja AS Viater Ehitus �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi