Konkurentsiamet on 22.12.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome �ri�hing Ramirent Oyj, kelle t�tarettev�tja on AS Ramirent, omandab valitseva m�ju Rootsi �ri�hingu Altima AB (publ) �le, kelle �ritegevus Eestis toimub Altima Eesti O� kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi