Konkurentsiameti peadirektori 08.12.2003.a. otsusega nr 45-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena HA Holdings Sweden AB omandab valitseva m�ju Hilding Anders AB �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi