Konkurentsiamet on 08.12.2003.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Itaalias registreeritud Ali S.p.a. omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud Hackman Oyj Abp �le, kelle �ritegevus Eestis toimub tema t�tarettev�tjate Hackman Metos Eesti AS-i ja iittala AS-i kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 6 113 938 v�i 6 113 942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi