Konkurentsiamet on 08.12.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Volker Stevin Rail & Traffic International B.V. omandab valitseva m�ju AS R��basteede Ehitus ja AS Viater Ehitus �le.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i telefonidel 611 3948 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi